top of page

Privacyverklaring website Celestial Body waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?

 

Celestial Body is een bedrijf die actief is in de verzorgings sector.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die we met jou in verband kunnen brengen.

Je deelt persoonsgegevens met ons als je klant bij ons bent of als je contact met ons hebt. Denk aan je naam, telefoonnummer of  e-mailadres. Het gaat om alle gegevens die we in verband kunnen brengen met jou.

Waarom wij jouw persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen. Wij verwerken jouw persoonsgegevens om de volgende activiteiten uit te kunnen voeren:

 • Het voeren van een klantadministratie, inclusief factureren van behandelingen en producten.

 • Het plannen van behandelingen en versturen van een herinnering over een afspraak.

 • Het bepalen van de juiste behandelmethode inclusief bijpassende voorzorgsmaatregelen.

 • Het opstellen van een factuur die het mogelijk maakt de behandeling te declareren bij de zorgverzekeraar, mits je ziektekostenverzekering dat toe laat.

 • Het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Van wie hebben we persoonsgegevens?

Van iedereen die zich als klant bij ons aanmeldt via telefoon, email en/of website.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Hieronder zie je welke persoonsgegevens we verzamelen en dus ook kunnen gebruiken.

Gegevens over wie je bent

Denk aan dit soort gegevens:

 • Je naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres.

 • Leefomstandigheden die impact kunnen hebben op de conditie van je voeten als bijvoorbeeld je beroep of het gebruik van steunzolen.

 • Specifieke aandoeningen die impact kunnen hebben op de behandeling en/of bijpassende voorzorgsmaatregelen als bijvoorbeeld: diabetes mellitus, hart- en vaatziekten, antistollingsmiddelen, reuma, allergie, HIV, hepatitis, hemofilie

 • De conditie van je voeten: huidconditie, huidaandoeningen, nagelconditie, nagelaandoeningen

 • In het geval van diabetes: indicatie, zorgverzekeringnummer en BSN nummer

 • Je IP-adres: het adres van je computer of mobiel op internet dat nodig is om ervoor te zorgen dat computers met elkaar kunnen communiceren. Dit houden wij bij om fraude tegen te gaan. 

 • Het apparaat waarmee je onze site of apps bezoekt, een mobiel, pc of tablet. En welk besturingssysteem en versie van je browser je gebruikt. Dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat je de inhoud ziet op de manier die bij je toestel past.

Goed om te weten: 

Partijen die het internetverkeer afhandelen kunnen het IP-adres opslaan. We kunnen niet altijd garanderen dat dit binnen Europa gebeurt. Bezoek je bijvoorbeeld vanuit de Verenigde Staten onze site, dan kan het ook buiten Europa worden opgeslagen. Dat doen partijen die het internetverkeer afhandelen. 

Met wie delen we persoonsgegevens?

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Partijen waarmee we persoonsgegevens delen zijn:

 • Zorgverzekeraars.

 • Dienstverleners die voor Celestial Body werken.

 • Bedrijven waar Celestial Body mee samen werkt.

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Celestial Body gevestigd te Nieuwerkerk aan den IJssel aan de Fransezoom 13 KvK 24390399 en vestigingsnummer 000011987464.

Jouw rechten in verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens

Wil je weten welke persoonsgegevens wij over jou hebben vastgelegd? Dan kun je gebruik maken van jouw ‘Recht van inzage’. Of wil je jouw gegevens wijzigen en zo gebruik maken van jouw ‘Recht op correctie’?

Je kunt ons ook vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om jouw verzoeken of bezwaren te beoordelen.

Je kunt ons ook vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen. We zullen aan jouw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan jouw privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen we om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze back-upsystemen verwijderen.

Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen, de privacy van anderen of uitermate onpraktisch zijn.

Voor bovenstaande verzoeken kun je ons een e-mail sturen. Voeg bij jouw e-mail een kopie van jouw geldige paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs. Vergeet niet om jouw BSN op de kopie onleesbaar te maken, voordat je deze meestuurt. Je kunt jouw e-mail sturen aan info@celestialbody.nl met daarin een omschrijving van jouw verzoek. Je krijgt binnen een maand antwoord.

Je kunt ook een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens indienen. Dat kan bij Celestial Body en bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

We bewaren gegevens niet langer dan nodig voor het uitvoeren van onze activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. Dat zal in de praktijk betekenen dat we één jaar na jouw laatste bezoek aan onze salon je persoonsgegevens verwijderen.

Hoe zorgen we voor jouw persoonsgegevens

We nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen voor onze systemen en persoonsgegevens om deze te beschermen tegen onrechtmatige toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden.

Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor jouw privacy, zullen we je zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren je dan ook over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Privacy
verklaring

bottom of page